V čase výstavby križovatky Triblavina na diaľnici D1 padlo rozhodnutie o zastavení jej realizácie a príprave novej, zásadnej zmeny. Týmto rozhodnutím štátu sa zasiahlo do roky pripravovanej a schválenej koncepcie obsluhy územia, podľa ktorej sa riadili samosprávy okolitých obcí a samosprávny kraj.
Novonavrhovaným riešením by občania v okolí Bratislavy stratili nádej na zlepšenie zúfalej dopravnej situácie.

Vizualizácia diaľnice D1 pri križovatke Triblavina s navrhovanýmikolektormi

Napísali sme

Analýza zmluvy na realizáciu križovatky Triblavina

Milan Grožaj, 21.10.2016

​Chcel by som sa s Vami podeliť o informácie, ktoré sme získali z analýzy zmluvy medzi NDS a.s. a dodávateľom stavebných prác križovatky Triblavina spoločnosťou Porr s.r.o. Z tejto analýzy vyplývajú veľmi závažné skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že kľúčoví zamestnanci štátnej spoločnosti NDS a.s. bezprecedentne porušujú zákony tohto štátu. Viac.

Čo chceme dosiahnuť

Ide nám o zachovanie pôvodného plánu - zlepšiť dopravu v nášom regióne. Pôvodným zámerom bolo rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu so súbežnými cestami (kolektormi) po oboch stranách diaľnice podľa schváleného územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja.

  • Obsluha okolitých obcí, najmä Vajnôr, Chorvátskeho Grobu, Bernolákova a Ivanky pri Dunaji. Napojenie všetkých ciest križujúcich diaľnicu v našom regióne na obojstranné kolektory. Zabezpečenie rozvoja priľahlých území.
  • Skrátenie času dopravy v špičkách medzi Bratislavou a okolím. Zníženie zaťaženia na životné prostredie úsporu pohonných hmôt.
  • Zvýšenie výkonnosti a plynulosti diaľnice D1 v úseku Bratislava - Trnava. Zlepšenie komfortu jazdy a bezpečnosti cestnej premávky. Dobudovanie odstavných pruhov, ktoré sa teraz využívajú ako jazdný pruh. Odľahčenie diaľnice počas rekonštrukčných prác a dopravných nehôd cez kolektory.

Kto sme

OZ Triblavina vzniklo s cieľom ustrážiť realizáciu tohto pôvodného zámeru.

Členmi a podporovateľmi občianskeho združenia sú starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev z regiónu, právnici, odborníci na dopravu a životné prostredie a obyvatelia okolitých obcí.

Už viac ako rok pracujeme na tom, aby štát nevstupoval do zákonných procesov prípravy a realizácie stavby, aby zástupcovia developerov nepresadzovali len svoje záujmy a aby úrady rozhodovali len v medziach zákonov na základe odporúčaní odborníkov.

Je v našom záujme zastaviť nezmyselné vstupovanie do projektov, ktoré má za následok meškanie výstavby a presadiť riešenie, ktoré pomáha občanom.

Pridajte sa k nám a podporte petíciu na ePeticie.com.


Vladimíra Vydrová Vladimíra Vydrová
Som vyštudovaná právnička a antropologička. Ovládam anglický, flámsky, nemecký a ruský jazyk. Moje pracovné skúsenosti okrem Slovenska siahajú i do Belgicka, Luxemburska, Holandska a Juhoafrickej republiky. Viac. Aktívne sa zaoberám komunálnou politikou a správou vecí verejných, som poslankyňou obecného zastupiteľstva v obci Chorvátsky Grob. Ako dobrovoľníčka pôsobím v oblasti školstva (členka rady školy, členka odborných komisií a pracovných skupín). Činnosť OZ Triblavina považujem za nesmierne dôležitú. Naším spoločným cieľom je odbremeniť okolité obce od neúmernej dopravy, ale i ochrániť vlastníkov nehnuteľností v bezprostrednej blízkosti nekontrolovateľnej výstavby logistických parkov a megalomanských projektov.


Michaela Seifertová Michaela Seifertová
Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK, odbor environmentalistika, špecializácia environmentálne geochémia. Už viac ako 10 rokov sa v pracovnej oblasti venujem posudzovaniu vplyvov na životné prostredie so zameraním na líniové stavby. Viac. Nespokojnosť s netransparentným rozhodovaním pri výstavbe megaprojektov v regióne, ktoré ovplyvňujú tisíce ľudí bez zohľadnenia dopadov na nich, ma donútili začať sa aktívne zapájať.


Jozef Selep Jozef Selep
Som aktívnym obyvateľom v obci Chorvátsky Grob. Považujem za prirodzené prejaviť vlastný názor ku aktuálnym problémom v spoločnosti. Viac. Zároveň považujem za dôležité poznať názory druhých, aby následné pochopenie a riešenie problému umožnilo nájsť tie najsprávnejšie a spravodlivé riešenia. Poznať komplexnosť problému rovnako eliminuje moju vlastnú neznalosť ako aj neznalosť a omyly tých druhých.


Mária Kisková Mária Kisková
Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Veci verejné mi boli vždy blízke rovnako ako pomoc ľudom, ktorí to potrebujú. Viac. Som poslankyňou v obci Bernolákovo, členka petičného výboru za dostavbu diaľnice s kolektormi a aktivistka za lepší a zdravší spôsob života, ktorého súčasťou je i kvalitnejšia regionálna doprava v okolí Bratislavy.


Peter Hanic Peter Hanic
Som obyvateľ Bernolákova a v tomto volebnom období aj poslanec obecného zastupiteľstva. Záleží mi na transparentnom vedení vašej obce, regiónu a nášho štátu. Moja záľuba je voda a všetko s ňou spojené. Príroda nás obohacuje o zážitky.


Ján Mrva Ján Mrva
Som už 10. rok starostom Mestskej časti Bratislava - Vajnory a okrem riešenia bežných problémov samosprávy sa už roky venujem riešeniu nášho najväčšieho problému - tranzitnej doprave. Viac. Spolu s občianskym združením Triblavina trváme na výstavbe kolektorov - pozdĺžnych komunikácií pri diaľnici, ktoré odľahčia preťažené cesty vo Vajnoroch a okolitých obciach a tranzitnú dopravu prevedú tak kam patrí - na diaľnicu.


Milan Grožaj Milan Grožaj
Absolvoval som SVŠT SvF. Podieľal som sa na príprave a realizácii stavby vodného diela Gabčikovo - Nagymaros na všetkých stavebných objektoch, vrátane vodnej elektrárne Gabčíkovo, náhradné riešenie prehradenia Dunaja. Viac. Bol som projektovým managerom napríklad týchto stavieb Vodná elektráreň Čunovo, diaľnica D1 Nemšová - Ladce, Ladce - Sverepec, Hybe – Važec a mnohých ďalších. Momentálne sa zaoberám inžinierskou činnosťou pre domácich a zahraničných investorov.

Čomu chceme zabrániť

Národná dialničná spoločnosť mení svoje plány v neprospech občanov. NDS vydala pokyn na zastavenie prác na tejto stavbe. Porušuje sa tu stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní a spoločenské škody vznikajú aj tým, že sa na stavbe nepracuje. Na protiprávny postup NDS upozornilo aj zastupiteľstvo BSK vo svojom uznesení zo dňa 22. 4. 2016.

Zároveň vydala pokyn na vypracovanie novej projektovej dokumentácie rozšírenia diaľnice D1 bez kolektorov. Dôsledkom realizácie nového projektu by bolo trvalé obmedzenie dopravy medzi Bratislavou a priľahlými obcami. Touto zmenou by získali len vybraní developeri.

Mapa oblasti

Už dnes sú v lokalite povolené obrovské logistické parky, ktoré na preťažené cesty vypustia ďalších takmer 3.300 osobných a nákladných áut. V schvaľovacích procesoch sú ďalšie obytné zóny - len sídlisko Starland predpokladá 30 000 obyvateľov. Pôvodne plánované rozšírenie Cesty na Senec je v nedohľadne, aj napriek tomu, že výstavba v oblasti je podľa odborníkov podmienená jej rozšírením.

Pod mediálnym tlakom NDS v júni 2016 prisľúbila, že síce postaví kolektory, ale ako súčasť telesa diaľnice. Zanikne tak možnosť napojenia okolitých území. Toto riešenie bude slúžiť vybraným investorom, neberie však ohľad na potreby obyvateľov nášho regiónu. Táto zmena by zásadným spôsobom ovplyvnila pohodu života obyvateľov a mala by nezanedbateľný účinok na ich zdravie.


Situácia smeruje k dopravnému kolapsu, ktorému treba zabrániť! Občianskemu združeniu Triblavina ide o zachovanie pôvodného plánu na rozšírenie dialnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu s kolektormi, podľa platného územného plánu.

Kontakt

Ak nám chcete zanechať nejakú správu, poslať pripomienku či poukázať na problém, použite formulár nižšie alebo sa nám ozvite na facebook-u.