Dokumenty

Stanovisko OZ ku zmene D1 zo šesťpruh+kolektory na osempruh

13.7.2017


Pokyn pre NDS zo Slovenskej správy ciest

13.7.2017


Stanovisko k zmene - MŽP

13.7.2017


Požiadavka na kolektory od starostov Ivanky pri Dunaji, Chorvátskeho Grobu a Bernolákova

13.7.2017


Reakcia projektanta Ing. Jurkoviča

13.7.2017


Záznam z rokovania s NDS

13.7.2017


Triblavina - dopravné napojenie objektov - mapa

13.7.2017


Závery zo stretnutia spoločnosti Most a obce Chorvátsky Grob

13.7.2017


Záznam zo stretnutia 24. 5 k téme Triblavinskej cesty

13.7.2017


K zmene dopravného riešenia

13.7.2017


Usmernenie Kolektory

13.7.2017


Záverečná správa NKU

13.7.2017


Otvorený list ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi

3.2.2017

​V súvislosti so snahou o zmenu koncepcie dopravy v oblasti D1, ktorej súčasťou je aj rezort ministerstva vnútra, Vám posielame Otvorený list. Túto formu sme zvolili z dôvodu, pretože dlhodobo nedostávame odpovede na otázky týkajúce sa tejto zmeny. Máme za to, že nakoľko sa jedná o verejnoprospešné stavby realizované z verejných financií, tento proces má byť transparentný a občania tu žijúci majú právo na odpovede. Viac.

Podpora od Česmadu

3.2.2017


List Česmadu

3.2.2017


Záporné stanovisko BSK ku zmene D1

21.12.2016


Prezenčná listina zo stretnutia dopravných expertov (NDS, 26. 10. 2016)

9.11.2016


Stanovisko k návrhu technického riešenia... (NDS 26. 10. 2016

9.11.2016

​Na základe požiadania generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len NDS) o účasť v pracovnej skupine na posúdenie návrhu riešenia dopravnej situácie na D1 Bratislava– Trnava bola vytvorená pracovná skupina dopravných inžinierov- odborných autorít Slovenska v tomto odbore. Pracovná skupina po predložení technických podkladov a následnej podrobnej analýzy návrhov technického riešenia súboru stavieb zaujíma nasledovné stanovisko: Viac.

Prezenčná listina zo stretnutia dopravných expertov v NDS

9.11.2016


Záznam z rokovania dopravných expertov v NDS dňa 13. 10. 2016

9.11.2016

​Dňa 13.10.2016 sa na NDS uskutočnilo stretnutie vybraných odborníkov z oblasti dopravy v súvislosti s dopravným riešením skapacitnenia a rekonštrukcie diaľnice D1 v úseku Bratislava, Vajnory-Triblavina - Senec. Viac.

List Bélovi Bugárovi, ktorého sme oslovili pre protiprávne konanie pri výstavbe D1

24.10.2016


List projektanta p. Urbana, v ktorom vysvetľuje genézu prípravy D1 s kolektormi

24.10.2016


Územné rozhodnutie na výstavbu D1 z roku 2013

24.10.2016


Stanovisko firmy Amberg k výstavbe D1 s kolektormi

24.10.2016


Uznesenie BSK o rozpore stavať D1 bez kolektorov

24.10.2016